Tøyen folk

Etter at man har opplevd å høre til ein stad vil ein søkja å finne ei fornya kjensle av fellesskap dit ein flyttar. Vi hadde ein omfattende prosess, i fleire veker levde vi på Tøyen. Her møtte vi innbyggjarar og dei som er interesserte i området, for å oppleve, observere og være ein del av deira liv og ritualer, for å identifisera innsikt og kva som er følelsesmessig motivasjon for dei og skapar ei sterkare kjensle av tilhørighet til Tøyen. Deep dive & scenarios var ein verkstad kor designarar og lokalbefolkninga møttes, utvikle idear og forma scenarier saman. I samarbeid med Gabriele Ferri, PhD, UvA vart “urbane spill-metodar/urban gaming” brukt til å binde saman lokalsamfunnet på Tøyen og definere ein lokal identitet. Scenariene som vart oppretta blei forma og visualisert i ein praktisk verkstad, der vi laga prototypar i lag med det lokale skaparkollektivet “Fellesverkstedet”.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter