Tøyen folk

Etter å ha tilhørt andre steder, må innbyggerne oppleve en ny følelse av samfunn. Vi hadde en fordybende prosess for uker i Tøyen og dens borgere og interessenter, å oppleve, observere og være en del av deres liv og ritualer, identifisere innsikt og følelsesmessige motivasjoner for dem å øke en høyere følelse av tilhørighet i Tøyen. Deep dive & scenarios var et verksted hvor designere og lokalbefolkningen møtte, utviklet ideer og formet scenarier sammen. I samarbeid med Gabriele Ferri, PhD, UvA, urban spillmetoder ble brukt til å koble til lokalsamfunnet på Tøyen og definere lokal identitet. Scenariene som ble opprettet, ble formet og visualisert i Making Workshop som tok form som et praktisk verksted, noe som gjorde mock ups og prototyper i kollektivmakeren Fellesverkstedet.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter