Praksis

Studiopraksisen vår følger en transformativ designmodell vi laget for å forankre prosjektet i en effektiv og inkluderende kontekst. Den inkluderer flere faser som er forklart nedenfor og utgjør navigasjonen på nettstedet vårt.

Stort bilde

Problematisk å være i en bredere kontekst og med et metaperspektiv utforsker vi periferien av prosjektområdet, samfunnstrender og regenereringssystemet.

Mennesker

Vi møter mennesker, ekstreme brukere og profesjonelle interessenter i denne spesifikke konteksten, observerer og forhører oss for å få overraskende innsikt om vesentlige behov som fortsatt er ukjente.

Scenario

Sirkulære fortellinger gir opphav til komplekse ideer. Problemstillingene og interessentene beskrives i en tidsmessig rytme, med romlige løsninger i form av tjenester eller produkter, midlertidige eller permanente.

Prototype og test

Vi visualiserer først disse scenariene gjennom enkle installasjoner og objekter, som tillater rask testing av deres nytte og funksjonalitet, for viktig læring og rask beslutningstaking.

Former

Vi designer deretter vanlige innendørs og utendørs rom og deres essensielle gjenstander.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter