Contact

Uavhengig designstudio som dekoder den komplekse verda rundt oss. Gjennom transformativ praksis koblar vi mennesker med dei felles romma som omgir oss. Ralston & Bau gjer idear om til handling – og komplekse spørsmål om til objekt ein har behov for.

RALSTON BAU

Kanonhaugen 39
N-5097 Bergen
Norway

73-75 La Canebière
F-13001 Marseille
France

powered by TinyLetter