"

Tøyens tak

URBAN INSTALLATIONS
JERN, MALING OG RUSTFRITT STÅL, LED OG POLYKARBONAT
PRODUSERT AV MERETHE BUA

PARTNERE
OSLO KOMMUNE
BERGENSENSTIFTELSEN
VESTRE
NIL

Etter hvert som byene blir mer varierte, blir utfordringen for å forme offentlige rom som er tilgjengelige, tilgjengelige for alle og bærer en unik lokal identitet, stadig mer kompleks. Etter å ha tilhørt andre steder, må innbyggerne finne en ny følelse av fellesskap. I sammenheng med den første Oslo Architecture Triennale 2016 tok Ideal Lab- programmet temaet "Replanted identity" i sammenheng med Tøyen-området i Oslo. Kuratert av Ralston Bau, skapte fem kunstnere og designere hver sin proposisjoner som ble vist på Deichmanske biblioteket. Ralston Bau opprettet en familie av urbane installasjoner, takene på Tøyen.

Identitet i bevegelse

Identitet er bokstavleg talt, kva som gjer oss identiske med andre. Den er viktig for å danne eit fellesskap; visst det så er religiøs, nasjonalitet, lokal, seksuell, radikal eller kunstnarisk tillhørigheit. Det som gjer identitet interessant er miksen av dei forskjellege identitetar som er unike for kvar og ein av oss, og kan liknar på ei verktøykasse. Alle leitar i si eigen, for å finne den identitet som er nyttig for ein på det gitte tidspunkt. Det tillet oss til å finne likskap med andre menneskjer og skape kontakt, ein identifisert fellesskap, sjølv om den kun er flyktig og kortvarig. Nokon kan nytte identiteten sin for å ekskludere, men den som reiser veit at det er meir nyttig å nytte identiteten som inkluderer. Sosialisering med ukjende menneskjer handlar om å finne «identitetens omkrets» der vi kan kommunisere.

Det prospektive design programmet Ideal Lab har utforska temaet identitet, “identitet i bevegelse”, i den spesifikke urbane konteksten Micropolis. Ettersom dei fleste stader har både faste busette som er urinnbyggarar og tilflyttarar, blir ein inkluderande lokal identitet viktig for å skape eit lukkeleg og velståande lokalsamfunn på. Tema identitet, har blitt høgst aktuelt siden dei tradisjonelle landegrensene forsvinn. Å vere ein bestemt nasjonalitet som einaste tilhøyrigheit er ikkje lenger nok. Menneskjer er meir og meir knytt til kvarandre, over geografiske og språklige grenser, slik at å velje rett identitet til det rette tidspunktet blir vesentleg for å forsterke relasjonar. Vi bur sjeldnare der vi blei født eller der våre forfedre kom ifrå. Menneskjer migrerer til byane, og befolkninga, betre utdanna enn nokon gong, kan velje kvar og korleis ein ynskjer å leve. Å hjelpe menneskjer til å generere identitetar som tillet dei å enkelt få kontakt med andre er ikkje lengre ein luksus, men eit felles behov.

Ein vellukka lokal identitet er eit møtepunkt for det beste i oss. Staden sine fysiske særegenheta møter historia til plassen og menneskja som bur der, samstundes som det gjev rom for dei som enda ikkje har flytta dit, dei som kun drar forbi, og dei som ynskjer å busette seg der for godt. Suksessen til ein lokal identitet er ein dagleg kollektiv praksis, eit begjærleg gjenstand, noko unikt og enkelt, opent nok til å omfatte eit fleirtal menneskje, med ein definisjon som er restriktiv nok for å ikkje miste styrka si. Leite etter identitet er søkjen etter det som samlar eit folk, kva førar dei saman, gjennom kva som er identisk for alle.
Ideal Lab har invitert franske og norske kreative Agentar til å fordjupe seg i to unike stader, Florø og Saint-Nazaire, begge vakre, i krise, i transformasjon, med likeheiter og forskjellege. Kollektivt og individuelt studerte og observerte Agenta desse Mikropolis, for å projisere ein ny versjon av den lokale identiteta i kunstverk og gjenstandar, alle vektorar av ein “identitet i bevegelse”.

Tøyen folk

Etter å ha tilhørt andre steder, må innbyggerne oppleve en ny følelse av samfunn. Vi hadde en fordybende prosess for uker i Tøyen og dens borgere og interessenter, å oppleve, observere og være en del av deres liv og ritualer, identifisere innsikt og følelsesmessige motivasjoner for dem å øke en høyere følelse av tilhørighet i Tøyen. Deep dive & scenarios var et verksted hvor designere og lokalbefolkningen møtte, utviklet ideer og formet scenarier sammen. I samarbeid med Gabriele Ferri, PhD, UvA, urban spillmetoder ble brukt til å koble til lokalsamfunnet på Tøyen og definere lokal identitet. Scenariene som ble opprettet, ble formet og visualisert i Making Workshop som tok form som et praktisk verksted, noe som gjorde mock ups og prototyper i kollektivmakeren Fellesverkstedet .

Common ground

Identitet (ha noe identisk) kan bare opprettes gjennom delingen. Når det gjelder sagt, deling er ikke alltid lett når innfødte allerede har sine vaner og sosiale nettverk, mens nybegynnere ikke vet alle reglene. Vellykket deling foregår av et personlig utvalg av det som er veldig viktig, som en kokk som velger ingredienser eller en DJ som velger sanger. Deling blir en måte å utvikle seg og forbedre når den går begge veier. Hver person tenker på hva som er viktig for dem, deler det og nyter opplevelsen og valgene til andre. I Tøyen synes deling å være naturlig, og de fleste synes å være ivrige etter å bidra. Utarbeidelsen av befordrende forhold for deling er det som inspirerte oss. Tøyens offentlige parker og torg er viktige i et nabolag der de fleste innbyggere bor i boligblokker. På grunn av de nordiske værforholdene er utendørs aktiviteter farlige å planlegge og rom kan føle seg usikre utover de lyse sommermånedene.
De tre høye stiger på Tøyen Torg, med sine flytende tak på toppen, gir et ikonisk bakteppe med utsikt over Tøyen. Deres grove form inspirerte "Tøyen takene" som ned på gatenivå skaper felles og permanente utendørsarealer som muliggjør sosiale aktiviteter og gir sollys på en overskyet dag. Prosjektet tar sikte på å gjenvinne det offentlige rommet og gjøre det brukbart for felles aktiviteter når som helst.

Tøyen tak

Tøyen tak tilbyr Tøyen-borgere et fellesrom som for tiden mangler i deres omgivelser: rom for å samle, har aktiviteter på offentlige steder som samling, salg, deling. Vegetalisert, bygget av sterkt stål, asymmetrisk for å visualisere et urbane landskap, opplysende parkene og torgene i mørk vinter og beskyttende i regnværsdager, grovt som det kreative samfunnet og den brutalistiske arkitekturen i Oslo-området, er Tøyen tak en familie av installasjoner, urbane belysning og møbler, inspirert av lokale røtter; Tøyen Festival Tak, Tøyen Solskinn (torget), Tøyen Marked Tak og Tøyen Vann

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter