Empatisk nabolag

Vi har vore interessert i å sjå på dei proksemiske forholda, altså konteksten og situasjonsbetinga avstander mellom innbyggjarar i eit gitt rom, for å finne nye potensielle koblingar og samanhengar i dannelsen av (opplevelsen av) ein ny type modell for kva ein heim er.

Bærekraftig tenkning og handling virkar justerande/korrigerande/dempande på vårt noværande forbrukarsamfunn. Vi er av den oppfatning at ikkje alle treng å eige alt. For eksempel kan mat dyrkast meir lokalt og vi kunne generert eigen energi i nye typar selvstendige nabolags(modellar). Ei slik reform kunne blitt eit springbrett for nye årsaker til samhandling.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter