Ideelt territorium

Jordbasert menneskelig aktivitet akselererer uforholdsmessig til tilgjengelige ressurser. Vi kommer til et sentralt og kritisk øyeblikk for menneskets overlevelse, og har tre år til å revurdere alle våre bruksområder og våre økosystemer, for å kalibrere dem med en grad av haster som til en verdenskrig. Uten dette, og ifølge James Anderson fra Climatology-Atmospheric Chemistry Department of Harvard (USA) i et intervju utgitt våren 2018, vil menneskelig utryddelse begynne. En reell nedgang er derfor avgjørende, en ny økologi av det menneskelige miljø, som nærmet seg av Oslo Architecture Triennale 2019.
Siden 2017 har det uavhengige designstudiet Ralston Bau forpliktet seg til å skape et design idealistisk for å dekode kompleksiteten i vår verden og koble mennesker og delte rom. Å praktisere transformativ design tar Ralston Bau ideer til handling og komplekse spørsmål til det essensielle objektet. Det ideelle territoriet er en nedsenking: en kollektiv utforskning i din sammenheng, skole, by. Utfordringen er tydelig å forvandle og (re) fortrylle vårt samfunn omgående, slik at det regenererer. Vi nedsatte oss selv kollektivt og individuelt i delte lokale rom, møtte mennesker vi lærer gjennom empatiske observasjoner og intervjuer. I dette presserende behovet for forandring ligger løsningen i sirkulære prinsipper: vi må revurdere alt for korte sykluser og nettverk som har lite innflytelse. Vi delte, visualiserte og testet disse refleksjonene via installasjon, forslag av materielle og aktiverbare bruksområder: de ideelle områdene.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter