Alibi kiosk

Alibi er ein fletta kiosk, bord og plantesekkar, ein installasjon for å dele kunnskap i det urbane rommet. Alibi gjenbruker materialer, både naturlige og tekniske næringsstoffer, fra regionale skoger og industrier, som ellers ville gå ubrukte.

Produksjonen av selve Alibi nyttar håndverksteknikker som tilhører alpinregionen, for eksempel kurvfletting og knuteteknikkar brukt i klattring.
 
Deltakerar i realiseringen;
Dominique Morand, Arkitekt, Marseille, Frankrike.
Heidi Malivin, Margaux Stievenart, Constantin Rouget
ESAAA studenter, Annecy, Frankrike.
Silje Tombre, Lina Haveland
UiB-studenter KMD Institutt for Design, Bergen, Norge.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter