Folk frå Annecy

I Annecy regionen intervjuet andre- og tredjeårs bachelorstudentar i design innbyggjar og ba dei å fortelje sine historier om tilfeldige møter, og korleis dei relaterer seg til uventande møter i fellesrom. Vi oppdaga at innbyggjarane hadde stor interesse for å hjelpe andre og å leve meir berekraftig, men mangla noken gangar den nødvendige kunnskapen for å kunne gjere det. Innsikt frå folka vi møtte inspirerte til fleire scenario for korleis folk kan dele essensiell kunnskap i det offentlige rom.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter