Landlige belysning

Shroom er en utendørs lysarmatur og møbelserie med et unikt gjenkjenningssystem som reagerer på bevegelse og omgivende lys. "Ideen bak shroomen kom fra å jobbe med beboere i en norsk landsby, og deres minner var knyttet til fysiske steder. Vi ønsket å skape en belysning tilpasset liv og behov i nordiske byer, nær naturen og med lange, mørke netter om vinteren. Det fantastiske lyset av stjerner og aurora borealis (nordlys) påvirkes av offentlig belysning, og det var derfor fornuftig å lage lysarmaturer som bare er fullt opplyst når det er nødvendig, sier designerne. "Lyset dimmer til en 10 prosent lysstyrke, Hvis ingen er i nærheten, og når noen passerer, lyser Shroom jevnt til full lysstyrke, lyser opp banen. Dette er både energibesparende og unngår unødig lysforurensning. Laget av linfibre, et naturfiberbiokomposittmateriale, inkluderer lysarmaturserien Giant street light, Just Justin, Big and Little seats, resultatet er en liten skog av magiske Shrooms.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter