"

Shroom

UTENFOR BELYSNING OG MØBLER SAMLING
LIN, STÅL, MALING, LED, KOMPOSITTER
2012

Dette prosjektet er resultatet av en lidenskapelig prosess som startet i Dale i Sunnfjord i Norge. For å takle samfunnsmessige utfordringer møtte noen klok inviterte eksperter og definerte årlige temaer som skulle følges. Etter å ha fulgt i ett år "Delta lengre", hadde vi samlet kunnskap, innsikt, nye nettverk, erfaringer. Alle sammenkoblet på en naturlig måte for å skape Shroom, en samling belysningsenheter, som reagerer på omgivelsene og gir det mest empatiske lyset mulig, hvor og når det er nødvendig. Dette er historien sin.

Longer participation

Befolkningen er aldrende og har lengre aktive liv gjennom bedre helse. Fra en viss alder kan mennesker bli forlatt utenfor samfunnet, så vel som fra et økonomisk synspunkt. I dette programmet spør vi: "Hvordan kan vi få den eldre generasjonen til å delta lenger i samfunnet?". For å gi svar på dette utviklet vi programmet: "Delta lengre". Hver person som har et "normalt fungerende" sinn, har også en kreativ sjel. Dette betyr at alle kan påvirke samfunnet, forutsatt at de har de tekniske assistenter og kompetansen til å bruke disse verktøyene for å materialisere sine ideer. Eldste borgere har ikke alltid disse hjelpemidlene eller ferdighetene til å bruke dem, på grunn av dette blir de ofte ignorert under en kreativ prosess. Enda mer hovedparten av senioren ville være i kontakt med teknologi (en undersøkelse viser at mellom 55 og 55 år gamle brukere økte mer enn 550 prosent mellom september 2008 og mars 2009). Ved å ignorere dem skaper vi dypere generasjonsgap og mister muligheter til å utvikle bedre systemer og dra nytte av deres kunnskaper og livserfaringer.

Den eldre befolkningen begynner å være større enn den nåværende arbeidsproduksjonen. Etter et arbeidstid, og uten erfaring med bruk av moderne kommunikasjonsverktøy, kan motiverte eldste bli isolert. Verdifull kunnskap er tapt, hvor som det kan være nyttig for samfunnet.

Sensing Dale

Et rom er ikke noe, men et sett av forhold mellom ting
(Henri Lefebvre, produksjonen av rom 1974).

Verkstedet ble inspirert av den psyko-geografiske metoden, utviklet av organisasjonen Situationisten International, som kommer fra en sammensmeltning av flere kunstneriske grupper. Å være aktiv fra 1957 til 1972, sa organisasjonen at det var folket som brukte byen som skapte byen. Hverdagen ble sitt sentrum for oppmerksomhet, og ønsket å forstå hvordan folk gav mening til byen. Situationisten utforsket potensialene som ikke er synlige i byens materielle strukturer ved å studere de emosjonelle og atferdsmessige effektene av det geografiske oppsettet. Verkstedet er også inspirert av boka Soft City av Jonathan Raban. Her sier Raban at vår egen by er konstruert av personlige erfaringer og minner - det vil si, min by er annerledes enn din! Det er foreninger og relasjoner til steder som skaper sikkerhet og identitet i byen - mer enn fysiske gatebelysning og skilt. Fra dette perspektivet kan byen eller byen ses som et stadium, en unik og privat virkelighet bygget av personlige baner og fortellinger. Hvis vi ønsker å bli kjent med en by og dens potensial, må vi grave inn i den sosiale teksten til denne byen. Deltakelse deltar i byggingen av virkeligheten. I to dager ble en gruppe av Dale-borgere invitert til å rekonstruere eller samle sine individuelle bybilder. De bidro til mapping av Dale som ble grunnlagt i personlige liv og erfaringer i stedet for funksjoner, strukturer og institusjoner. Det er ikke bare en versjon av Dale, men hundrevis av versjoner!

Utforske og inkludere de mange individuelle versjoner av byen skaper et mer gyldig og tykt bilde av Dale, hvordan byen fungerer og hva det betyr for sine borgere, dets skapere - informere og kvalifisere byplanlegging og design av produkter. Relasjons estetikk er en kunstform der sosial eller relasjonsutveksling er det primære sentrum av oppmerksomhet. Den psyko-geografiske verkstedet i Dale skal forstås i disse termer; Målet med verkstedet var å samle og veve sammen de elders relasjoner til byen. Verkstedet presenterte en alternativ forståelse av de erfarne egenskapene til Dale. Verkstedet kan ses som en brukerorientert utforskning av de eldre borgernes subjektive sinnsform, en ned-tilnærming til å forstå bylivet. Verkstedet understreker betydningen av subjektive registreringer, og hvordan disse kan utføres og senere brukes på forskjellige måter. Kartleggingsmetoden tar utgangspunkt i folks bruk og forståelse av byen, i stedet for det fysiske utseendet av det. Ved å invitere de eldste til å beskrive deres by- og boligmiljø i ulike termer og alternative aspekter, kommer den "myke" versjonen av Dale opp. Ved å visualisere og fysisk kartlegge betydninger, minner og sensoriske opplevelser fikk vi et innblikk i Dale plastiske natur, og utsette potensialet for å utvikle leveområder som betyr noe - nært knyttet til deltakerne og de som bor på dette stedet. Skiftet mellom individuelle, par og gruppe oppgaver, mellom å tenke, dele, diskutere, godta, gå og føle seg, var alle som støtter aktiv deltakelse, styrker sosial tekstur av byen.

Hva om den subjektive siden av klimatiske kvaliteter ble tatt i betraktning mens utforming og planlegging av infrastrukturen i byen? Hva om flere personlige historier ble samlet inn og hvor satt på skilt eller lydstasjoner over hele byen? Meningslag ville bli synlige ; et fysisk uttrykk for de usynlige sosiale relasjonene Dale er laget av. Den uformelle myke siden av byen ville være håndgripelig og la åpen og innbydende identifikasjon og eierskap. Ville det skape en mer menneskelig by?

Emosjonell kartlegging

For å forstå den kvalitative opplevelsen av bylivet, blir en gruppe eldste bedt om å gå gjennom byen, registrere og identifisere følelsesmessig ladede områder. En fotograf fra Transplant registrerer hvert trinn med kameraet sitt. Resultatet av dagen er en større bevissthet om alle personlige historier knyttet til hvert hjørne av Dale, noe som synliggjør at et sted kan ha mange forskjellige betydninger knyttet til det. Det vil si, et sted er en plass vevd av spor av individuell interaksjon. De nummererte klistremerkene som er festet til stedet kommuniserer til andre forbipasserende at dette er et spesielt sted, et sted av betydning. Stedene og historiene er lagt på en blogg for andre å kommentere.

Identifisere klimatiske kvaliteter

Varme, kulde, tørrhet, fuktighet, fuktighet, lys, mørke, vind og ro er alle klimatiske kvaliteter av det menneskelige miljø. Vår psykologiske oppfatning påvirkes av subjektive faktorer som minne, erfaring, preferanse etc. som gjør oppfatningen av steder en svært individuell sak. I denne workshopen ønsker vi å utforske hvilke klimatiske kvaliteter som blir opplevd i Dale, og vi ønsker å skape personlige visualiseringer av spesifikke klimatiske egenskaper ved brukskameraer. Resultatet av dagen ligger og individuelle observasjoner gjør en skisse som beskrivelse av hvilke klimatiske kvaliteter som blir opplevd i Dale. Denne informasjonen er lagt på bloggen, så vel som prøver av de enkelte visualiseringer av spesifikke egenskaper. Målet er å øke refleksjoner og videre sosial utveksling. Det er et kvalitativt perspektiv som kan utvikles videre ved å inkludere flere mennesker og flere steder. Som et eksempel er det interessant å reflektere over hvorvidt en gruppe kvinner ville oppleve de samme egenskapene som mennene gjorde, det vil si - om en kjønnsforskjell eksisterer i å oppleve og evaluere klimatiske kvaliteter.

Delta lengre

Oppdraget er å involvere eldre i den lokale utviklingen.
Vi jobbet på et kreativt prosjekt om byen Dale i Sunnfjord og lukkede kommuner i Norge som en miljøstudie. Sammen med kommunen og eldste deltok vi i den kreative prosessen for å innlemme fysiske utvekslingssoner der eldste bidrar til kollektiviteten. I tilfelle nye byområder har kommunen vært partneren til å anvende konklusjoner i nye scenarier til virkelighet. Under denne prosessen var Olav Hovland, norsk arkitekt, konsulent for oss, da han allerede var involvert i tidligere byutviklingsprosjekter og forskningsprogrammer. Resultatene av byutviklingen inkluderer emosjonelle og klimatiske kvaliteter av byen, samt aspekter av borgerbevegelser. Disse resultatene inngår i en offentlig belysningsdesign for byen og i et strukturelt perspektiv for en fremtidig utvikling. Prototyper av offentlig belysning er produsert og presentert for publikum i designåret Biennial of Saint Etienne i Frankrike og i Norge.

Kunnskapsoverføring

Oppdraget er å øke kunnskapsoverføringer mellom generasjoner. Vi undersøkte og studerte de ulike måtene å gjeninnføre seniorens kunnskaper og kompetanse. Sammen med de deltakende eldringene knuste studiet kunnskapen med moderne design og materielle aspekter. Som resultat av kunnskapsoverføringen, har prototyper blitt realisert og avstemt med eksperter med urban belysning, bærekraftig og økologisk vennlig materiale.

Landlige belysning

Shroom er en utendørs lysarmatur og møbelserie med et unikt gjenkjenningssystem som reagerer på bevegelse og omgivende lys. "Ideen bak shroomen kom fra å jobbe med beboere i en norsk landsby, og deres minner var knyttet til fysiske steder. Vi ønsket å skape en belysning tilpasset liv og behov i nordiske byer, nær naturen og med lange, mørke netter om vinteren. Det fantastiske lyset av stjerner og aurora borealis (nordlys) påvirkes av offentlig belysning, og det var derfor fornuftig å lage lysarmaturer som bare er fullt opplyst når det er nødvendig, sier designerne. "Lyset dimmer til en 10 prosent lysstyrke, Hvis ingen er i nærheten, og når noen passerer, lyser Shroom jevnt til full lysstyrke, lyser opp banen. Dette er både energibesparende og unngår unødig lysforurensning. Laget av linfibre, et naturfiberbiokomposittmateriale, inkluderer lysarmaturserien Giant street light, Just Justin, Big and Little seats, resultatet er en liten skog av magiske Shrooms.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter