Omtenksomt urbant lys

UTENFOR BELYSNING OG MØBLER SAMLING
LIN, STÅL, MALING, LED, KOMPOSITTER
2012

Dette prosjektet er resultatet av en lidenskapelig prosess som startet i Dale i Sunnfjord i Norge. For å takle samfunnsmessige utfordringer møtte noen klok inviterte eksperter og definerte årlige temaer som skulle følges. Etter å ha fulgt i ett år "Delta lengre", hadde vi samlet kunnskap, innsikt, nye nettverk, erfaringer. Alle sammenkoblet på en naturlig måte for å skape Shroom, en samling belysningsenheter, som reagerer på omgivelsene og gir det mest empatiske lyset mulig, hvor og når det er nødvendig. Dette er historien sin.

Delta lengre

The population is aging and have longer active lives through improved health. From a certain age, humans can be left outside the community as well as from an economic standpoint. In this program, we ask: “How can we make the older generation participate longer in the community?”. In order to give an answer to this, we developed the program: “Participate longer”. Each person which has a “normal functioning” mind, also has a creative soul. This means that anyone is able to influence the society, assuming that they have the technical aides and the competence to use these tools to materialise their ideas. Elder citizens do not always have these aides nor the skills to use them, due to this they are often ignored during a creative process. Even more the main part of the senior would be in touch with technology (a survey show that between September 2008 and March 2009 the 55-65 year old users grew more than 550%). By ignoring them, we create a deeper generational gaps and lose opportunities to develop better systems and profit from of their knowledge and life experiences.

The elder population is beginning to be bigger than the present working generation. After a life of working, and without experience of using modern communication tools, motivated elders can get isolated. Valuable knowledge is lost, where as it could be useful for the society.

Dalingane

Et rom er ikke noe, men et sett av forhold mellom ting
(Henri Lefebvre, produksjonen av rom 1974).

Verkstedet ble inspirert av den psyko-geografiske metoden, utviklet av organisasjonen Situationisten International, som kommer fra en sammensmeltning av flere kunstneriske grupper. Å være aktiv fra 1957 til 1972, sa organisasjonen at det var folket som brukte byen som skapte byen. Hverdagen ble sitt sentrum for oppmerksomhet, og ønsket å forstå hvordan folk gav mening til byen. Situationisten utforsket potensialene som ikke er synlige i byens materielle strukturer ved å studere de emosjonelle og atferdsmessige effektene av det geografiske oppsettet. Verkstedet er også inspirert av boka Soft City av Jonathan Raban. Her sier Raban at vår egen by er konstruert av personlige erfaringer og minner - det vil si, min by er annerledes enn din! Det er foreninger og relasjoner til steder som skaper sikkerhet og identitet i byen - mer enn fysiske gatebelysning og skilt. Fra dette perspektivet kan byen eller byen ses som et stadium, en unik og privat virkelighet bygget av personlige baner og fortellinger. Hvis vi ønsker å bli kjent med en by og dens potensial, må vi grave inn i den sosiale teksten til denne byen. Deltakelse deltar i byggingen av virkeligheten. I to dager ble en gruppe av Dale-borgere invitert til å rekonstruere eller samle sine individuelle bybilder. De bidro til mapping av Dale som ble grunnlagt i personlige liv og erfaringer i stedet for funksjoner, strukturer og institusjoner. Det er ikke bare en versjon av Dale, men hundrevis av versjoner!

Utforske og inkludere de mange individuelle versjoner av byen skaper et mer gyldig og tykt bilde av Dale, hvordan byen fungerer og hva det betyr for sine borgere, dets skapere - informere og kvalifisere byplanlegging og design av produkter. Relasjons estetikk er en kunstform der sosial eller relasjonsutveksling er det primære sentrum av oppmerksomhet. Den psyko-geografiske verkstedet i Dale skal forstås i disse termer; Målet med verkstedet var å samle og veve sammen de elders relasjoner til byen. Verkstedet presenterte en alternativ forståelse av de erfarne egenskapene til Dale. Verkstedet kan ses som en brukerorientert utforskning av de eldre borgernes subjektive sinnsform, en ned-tilnærming til å forstå bylivet. Verkstedet understreker betydningen av subjektive registreringer, og hvordan disse kan utføres og senere brukes på forskjellige måter. Kartleggingsmetoden tar utgangspunkt i folks bruk og forståelse av byen, i stedet for det fysiske utseendet av det. Ved å invitere de eldste til å beskrive deres by- og boligmiljø i ulike termer og alternative aspekter, kommer den "myke" versjonen av Dale opp. Ved å visualisere og fysisk kartlegge betydninger, minner og sensoriske opplevelser fikk vi et innblikk i Dale plastiske natur, og utsette potensialet for å utvikle leveområder som betyr noe - nært knyttet til deltakerne og de som bor på dette stedet. Skiftet mellom individuelle, par og gruppe oppgaver, mellom å tenke, dele, diskutere, godta, gå og føle seg, var alle som støtter aktiv deltakelse, styrker sosial tekstur av byen.

Hva om den subjektive siden av klimatiske kvaliteter ble tatt i betraktning mens utforming og planlegging av infrastrukturen i byen? Hva om flere personlige historier ble samlet inn og hvor satt på skilt eller lydstasjoner over hele byen? Meningslag ville bli synlige ; et fysisk uttrykk for de usynlige sosiale relasjonene Dale er laget av. Den uformelle myke siden av byen ville være håndgripelig og la åpen og innbydende identifikasjon og eierskap. Ville det skape en mer menneskelig by?

Emosjonell kartlegging

For å forstå den kvalitative opplevelsen av bylivet, blir en gruppe eldste bedt om å gå gjennom byen, registrere og identifisere følelsesmessig ladede områder. En fotograf fra Transplant registrerer hvert trinn med kameraet sitt. Resultatet av dagen er en større bevissthet om alle personlige historier knyttet til hvert hjørne av Dale, noe som synliggjør at et sted kan ha mange forskjellige betydninger knyttet til det. Det vil si, et sted er en plass vevd av spor av individuell interaksjon. De nummererte klistremerkene som er festet til stedet kommuniserer til andre forbipasserende at dette er et spesielt sted, et sted av betydning. Stedene og historiene er lagt på en blogg for andre å kommentere.

Identifisere klimatiske kvaliteter

Varme, kulde, tørrhet, fuktighet, fuktighet, lys, mørke, vind og ro er alle klimatiske kvaliteter av det menneskelige miljø. Vår psykologiske oppfatning påvirkes av subjektive faktorer som minne, erfaring, preferanse etc. som gjør oppfatningen av steder en svært individuell sak. I denne workshopen ønsker vi å utforske hvilke klimatiske kvaliteter som blir opplevd i Dale, og vi ønsker å skape personlige visualiseringer av spesifikke klimatiske egenskaper ved brukskameraer. Resultatet av dagen ligger og individuelle observasjoner gjør en skisse som beskrivelse av hvilke klimatiske kvaliteter som blir opplevd i Dale. Denne informasjonen er lagt på bloggen, så vel som prøver av de enkelte visualiseringer av spesifikke egenskaper. Målet er å øke refleksjoner og videre sosial utveksling. Det er et kvalitativt perspektiv som kan utvikles videre ved å inkludere flere mennesker og flere steder. Som et eksempel er det interessant å reflektere over hvorvidt en gruppe kvinner ville oppleve de samme egenskapene som mennene gjorde, det vil si - om en kjønnsforskjell eksisterer i å oppleve og evaluere klimatiske kvaliteter.

Føler Dale

Oppdraget er å øke kunnskapsoverføringer mellom generasjoner. Vi undersøkte og studerte de ulike måtene å gjeninnføre seniorens kunnskaper og kompetanse. Sammen med de deltakende eldringene knuste studiet kunnskapen med moderne design og materielle aspekter. Som resultat av kunnskapsoverføringen, har prototyper blitt realisert og avstemt med eksperter med urban belysning, bærekraftig og økologisk vennlig materiale.

Landlige belysning

Shroom is an outdoor light fixture and furniture series with an unique detection system that reacts to movement and ambient light. “The idea behind the Shroom came from working with habitants in a Norwegian village and their memories related to physical places. We wanted to create a lighting adapted to the life and needs in Nordic cities, close to nature and with long dark nights during the winter. The amazing light of stars and aurora borealis (Nordic lights) are affected by public lighting, therefore it made sense to make light fixtures that are fully lit only when needed, say the designers.” The light dims to a 10% light strength, if nobody is in its proximity and when someone passes by, the Shroom smoothly brightens to full luminosity, lighting up the path. This is both energy-saving and avoiding unnecessary light pollution. Made from linen fibres, a natural fibre bio-composite material, the light fixture series include a Giant street light, a Just bollard, a Big and Little seats, the result is a small forest of magic Shrooms.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter