Føler Dale

Oppdraget er å øke kunnskapsoverføringer mellom generasjoner. Vi undersøkte og studerte de ulike måtene å gjeninnføre seniorens kunnskaper og kompetanse. Sammen med de deltakende eldringene knuste studiet kunnskapen med moderne design og materielle aspekter. Som resultat av kunnskapsoverføringen, har prototyper blitt realisert og avstemt med eksperter med urban belysning, bærekraftig og økologisk vennlig materiale.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter