Folk i St Nazaire

Gjennom prosessen vert vi kjend med innbyggarar og deltakarar over fleire veker, frå vår temporære lokalisering i ei tom kafé. Vi ynskjer å lære dei å kjenne for å skape ein empatisk dialog og samle historiar relatert til deira identitet og by. Under 2.verdskrig vart byen hard ramma og gjekk nesten tapt. Byens havn husar eit sårt minne frå denne tida; ein enorm ubåtbase i betong, kostnadane med å fjerne den er enorme. Innsikt og kunnskap vi har samla antydar at bysentrumet i Saint-Nazaire vart flytta frå havna etter krigen, for å vende ryggen til dei vonde minnane. Det nye bysentrumet saknar navn men er omgitt av nabolag med kjærlige kallenavn. Likevel utgjer havna byens kjerne og er kobla til verdiane og essensen byen er bygd på: havet. Vi valde å fokusere på felles identitet og skape eit nytt kollektiv minne og stoltheit med utgangspunkt i havna sine trygge voktarar; losane, eller the Lamaneurs på fransk.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter