"

Les Lamaneurs

Prototypes made by Atelier du Marais & Armtop from Saint-Nazaire
Acacia wood, steel, paint.

Situated by the Saint-Nazaire port, six little docking houses made in 50’s architecture, are hosting the Lamaneurs. They are professional seamen on land that guide the ships going in and out of the harbour and fasten them safely at quay. A lamaneur is guarding and monitoring the harbour, empathically looking after any vessel passing through. Day and night. Saint-Nazaire is a workers city. Its centre is a place you go through or jump into to buy something on your way home, without really linger or take part in a social urban life. We wished to offer spaces for the Nazariens to indulge in a well deserved break.

Identitet i bevegelse

Identitet er bokstavleg talt, kva som gjer oss identiske med andre. Den er viktig for å danne eit fellesskap; visst det så er religiøs, nasjonalitet, lokal, seksuell, radikal eller kunstnarisk tillhørigheit. Det som gjer identitet interessant er miksen av dei forskjellege identitetar som er unike for kvar og ein av oss, og kan liknar på ei verktøykasse. Alle leitar i si eigen, for å finne den identitet som er nyttig for ein på det gitte tidspunkt. Det tillet oss til å finne likskap med andre menneskjer og skape kontakt, ein identifisert fellesskap, sjølv om den kun er flyktig og kortvarig. Nokon kan nytte identiteten sin for å ekskludere, men den som reiser veit at det er meir nyttig å nytte identiteten som inkluderer. Sosialisering med ukjende menneskjer handlar om å finne «identitetens omkrets» der vi kan kommunisere.

Det prospektive design programmet Ideal Lab har utforska temaet identitet, “identitet i bevegelse”, i den spesifikke urbane konteksten Micropolis. Ettersom dei fleste stader har både faste busette som er urinnbyggarar og tilflyttarar, blir ein inkluderande lokal identitet viktig for å skape eit lukkeleg og velståande lokalsamfunn på. Tema identitet, har blitt høgst aktuelt siden dei tradisjonelle landegrensene forsvinn. Å vere ein bestemt nasjonalitet som einaste tilhøyrigheit er ikkje lenger nok. Menneskjer er meir og meir knytt til kvarandre, over geografiske og språklige grenser, slik at å velje rett identitet til det rette tidspunktet blir vesentleg for å forsterke relasjonar. Vi bur sjeldnare der vi blei født eller der våre forfedre kom ifrå. Menneskjer migrerer til byane, og befolkninga, betre utdanna enn nokon gong, kan velje kvar og korleis ein ynskjer å leve. Å hjelpe menneskjer til å generere identitetar som tillet dei å enkelt få kontakt med andre er ikkje lengre ein luksus, men eit felles behov.

Ein vellukka lokal identitet er eit møtepunkt for det beste i oss. Staden sine fysiske særegenheta møter historia til plassen og menneskja som bur der, samstundes som det gjev rom for dei som enda ikkje har flytta dit, dei som kun drar forbi, og dei som ynskjer å busette seg der for godt. Suksessen til ein lokal identitet er ein dagleg kollektiv praksis, eit begjærleg gjenstand, noko unikt og enkelt, opent nok til å omfatte eit fleirtal menneskje, med ein definisjon som er restriktiv nok for å ikkje miste styrka si. Leite etter identitet er søkjen etter det som samlar eit folk, kva førar dei saman, gjennom kva som er identisk for alle.
Ideal Lab har invitert franske og norske kreative Agentar til å fordjupe seg i to unike stader, Florø og Saint-Nazaire, begge vakre, i krise, i transformasjon, med likeheiter og forskjellege. Kollektivt og individuelt studerte og observerte Agenta desse Mikropolis, for å projisere ein ny versjon av den lokale identiteta i kunstverk og gjenstandar, alle vektorar av ein “identitet i bevegelse”.

The Nazairien(ne)s

Following our immersive process, we encounter the Saint-Nazaire citizens and stakeholders in the middle of the city centre for several weeks, to enhance an empathic dialog and collect their stories related to their identity and their relations with their city. During the second world war, they suffered a lot by the nearly total destruction of the city; the harbour is still hosting the ghost of this era within the massive submarine concrete base, still being there as the cost of deconstructing it is as enormous as its foundations. Some of our collected insights brought us to speculate that after the war, the city decided to relocate the city centre away from its original place, the harbour, to turn back to its painful memories and build a future. The fact is now that the city in its core still belongs to the harbour. And the rebuilt city centre is nameless, surrounded by neighbourhoods having a narrative and a name: the city centre still does not, consequence of a post war vision, which did not connected with the essence of the place: the ocean. To operate a new collective pride and memory, we decided to focus on their identity, their meaning in life. And nothing will be more powerful than caring about the guardians angels of the harbour: the loose men, or the Lamaneurs in French.

Belonging to Saint-Nazaire

Belonging is a result of the two previous scenarios. Belonging is a feeling based on the collective identity, shared rituals and a collective imagination. The common identity shows what people really share, the rituals which make everyone feel physically and emotionally connected. The collective imagination is filled with events, artistic expressions, and traditions which have touched everyone. Ideal Lab’s Agents were fascinated by the significance of manual traditions in both cities - creating, fixing, making, restoring - and their absence in the public space. Both cities have a typical architecture (wood for Florø, post-war rational planning for Saint-Nazaire) which is sometimes not well taken care of nor embraced. The collective transformation process, through work and the reclaiming of public space, are the main themes of this scenario. The pass-stop use of the city for practicalities, gave us the idea to design seats that invite the busy habitants to slow down, enjoy and take a break. Inspired by the locksman, who guides the boats into and out of the port, the urban seats “Lamaneur” take their shape from the architecture of the 50’s locks-houses.

Les Lamaneurs

We created the Lamaneurs, a series of urban furnitures that invite the habitants to slow down and enjoy their city. Like the lamaneur guiding the ship, these furnitures are taking care of people. The shapes are taken from the docking houses that have a rounded front to provide a wide angle visibility and the metal and wood materials where selected from the ship building artisan industries we collaborated with. Four versions of Lamaneurs each with its own attitude, has been created inspired by their rituals: Lunch break, Coffee break, Long watch and Power nap.
Since 2018, Les Lamaneurs are part of the permanent collection of Sogn og Fjordane Contemporary Art fund.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter