Les Lamaneurs

Lamaneurs er urbane møblar som inviterar innbyggjarar til å senke tempoet og glede seg over byen sin. I likskap med losen som førar båtane trygt i havn, tek møblane vare på folk. Formane er henta frå slusehusa, med avrunda front for betre oversikt. Metall- og tremateriala vart henta frå skipsbyggar-faget vi samarbeida med i produksjonen. Serien inkluderer fire versjonar av Lamaneurs-sittemøblar, kvar med si eige haldning og inspirasjon frå eit rituale; Lunch Break, Coffee Break, Long Watch og Short Nap. I 2018 ble Lamaneurs kjøpt inn til den permanente samlinga Sogn og Fjordane Contemporary Art fund.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter