Essentielle stolscenario

Uventa innsikter informerte ein ny menneskelig og bærekraftig måte å bruke, produsere og sele sitteplasser på. Tre framtidsscenario ble designet, inspirert av forskjellige heilt spesifikke brukerbehov i arbeidsplassen og utvikla fornyade sirkulære verdikjeder. Essence-prosjektet skapte et konkurransefortrinn for produktutviklingen, ved at selskapets strategi ble aktivert gjennom menneskers reelle behov, og det transformerte måten FoU-avdelingen og de andre delene av selskapet samarbeider.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter