Intimitet i opent rom

Murmur collection
Produced by
Elementa, Norway

Floor modules - Grounded, Hovering
Table module - Modesty
Ceiling lighting - Elevated
Oil free open space divider made with ash wood, textile and metal

Exhibition
Norwegian Presence
Milano 2019

Etter å ha identifisert vår akse i Molekylærballetten og vårt symbolske språk, bestemte vi oss for å samarbeide om utvidelse av energiene våre innenfor arbeidsrom. De usynlige, men håndgripelige kreftene strekker seg og trekker seg tilbake, etterfulgt av våre aktivitetsmønstre. Bevisene til å jobbe på våre auraer: De anses av noen å være sammensatt av et tilsynelatende felt av subtil, lysende stråling, elektrofotoniske vibrasjoner som genereres som svar på en slags ekstern eksitasjon. Hva er nøkkelen til en aura er at den inneholder informasjon om kjernen til personen eller objektet det omgir. Å designe en samling av gjenstander som vil visualisere auraen din i rommet vil forlenge og beskytte din energi, kvalitet på fokus og arbeid.

Co-workers

I begynnelsen av året 2017 testet vi MurMurs første ideer med enkle modeller i samarbeidsrom i Oslo og Marseille. Ut av observasjonene og tilbakemeldingene oppdaget vi tre store innsikt: Levende modulære rom gir opplevelsen av et nytt rom. Natur og tilfeldighet bringer liv og verdi til rom. Visuell konfidensialitet og ekkolydabsorpsjon gir et nødvendig privatliv i åpne områder.

Privat i opent rom

Beginning 2017, we tested the first ideas of the Murmur with simple models in co-working spaces in Oslo and Marseille. Out of the observations and feedbacks we discovered three major insights: Living modular rooms give the experience of a new space. Nature and randomness brings life and value to rooms. Visual confidentiality and echo sound-absorption provide a needed privacy in open spaces.

We extracted from the immersive process with people the following point-of-view: an engaged Community Manager who had a former unfulfilling career, is busy juggling the daily space management with anticipating future content, needs changeable rooms and big light furniture that doesn't get lost, store away without taking space and effortlessly adapt and bring value to any type of event and member, because a successful co-working space is one that is alive and experienced as a new space from one hour to the next, at the same time as it provides individual privacy.

Based on those conclusions, we tested several scenarios and created their essence in MurMur, an extension of ourself in spaces, protecting your thoughts and activities visually and offering a more serene acoustic environment, in any space or situation.

Murmur

Murmur is enhancing the visual confidentiality requested by people. It also includes the most harmless collection of materials, with Norwegian regional wool based fabric, solid wood, and a design principle allowing anybody to fix and upgrade MurMur on its own way. This is truly addressing a longer longevity and life to MurMur, for the best of Nature and all of us.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter