Delta lengre

Oppdraget er å involvere eldre i den lokale utviklingen.
Vi jobbet på et kreativt prosjekt om byen Dale i Sunnfjord og lukkede kommuner i Norge som en miljøstudie. Sammen med kommunen og eldste deltok vi i den kreative prosessen for å innlemme fysiske utvekslingssoner der eldste bidrar til kollektiviteten. I tilfelle nye byområder har kommunen vært partneren til å anvende konklusjoner i nye scenarier til virkelighet. Under denne prosessen var Olav Hovland, norsk arkitekt, konsulent for oss, da han allerede var involvert i tidligere byutviklingsprosjekter og forskningsprogrammer. Resultatene av byutviklingen inkluderer emosjonelle og klimatiske kvaliteter av byen, samt aspekter av borgerbevegelser. Disse resultatene inngår i en offentlig belysningsdesign for byen og i et strukturelt perspektiv for en fremtidig utvikling. Prototyper av offentlig belysning er produsert og presentert for publikum i designåret Biennial of Saint Etienne i Frankrike og i Norge.

Kunnskapsoverføring

Oppdraget er å øke kunnskapsoverføringer mellom generasjoner. Vi undersøkte og studerte de ulike måtene å gjeninnføre seniorens kunnskaper og kompetanse. Sammen med de deltakende eldringene knuste studiet kunnskapen med moderne design og materielle aspekter. Som resultat av kunnskapsoverføringen, har prototyper blitt realisert og avstemt med eksperter med urban belysning, bærekraftig og økologisk vennlig materiale.

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter