"

Camp Tables

Reclaimed local wood
Paint

When we created the Camp Tables we wanted to keep the design honest, like the traditional outdoors camp tables collaborated with the old wood trunks tied together on-site. The Camp Tables are made from salvaged old construction materials with the original thicknesses conserved. The passage of time and use is still visible on the table tops.

Ideelt territorium

Jordbasert menneskelig aktivitet akselererer uforholdsmessig til tilgjengelige ressurser. Vi kommer til et sentralt og kritisk øyeblikk for menneskets overlevelse, og har tre år til å revurdere alle våre bruksområder og våre økosystemer, for å kalibrere dem med en grad av haster som til en verdenskrig. Uten dette, og ifølge James Anderson fra Climatology-Atmospheric Chemistry Department of Harvard (USA) i et intervju utgitt våren 2018, vil menneskelig utryddelse begynne. En reell nedgang er derfor avgjørende, en ny økologi av det menneskelige miljø, som nærmet seg av Oslo Architecture Triennale 2019.
Siden 2017 har det uavhengige designstudiet Ralston Bau forpliktet seg til å skape et design idealistisk for å dekode kompleksiteten i vår verden og koble mennesker og delte rom. Å praktisere transformativ design tar Ralston Bau ideer til handling og komplekse spørsmål til det essensielle objektet. Det ideelle territoriet er en nedsenking: en kollektiv utforskning i din sammenheng, skole, by. Utfordringen er tydelig å forvandle og (re) fortrylle vårt samfunn omgående, slik at det regenererer. Vi nedsatte oss selv kollektivt og individuelt i delte lokale rom, møtte mennesker vi lærer gjennom empatiske observasjoner og intervjuer. I dette presserende behovet for forandring ligger løsningen i sirkulære prinsipper: vi må revurdere alt for korte sykluser og nettverk som har lite innflytelse. Vi delte, visualiserte og testet disse refleksjonene via installasjon, forslag av materielle og aktiverbare bruksområder: de ideelle områdene.

Reclaimed tables

The Camp Space Table is a dining table that defines its own space in the room. The looming structure built up in the air is able to give a larger presence to the actual size of the table within the room. The upper horizontal beam is an integrative part of the design. Solutions that are being developed are a quilted curtain and hanging lighting to be attached to the beam. This means that the table can be transformed into an intimate workspace by simply adjusting the quilted curtain to protect the space visually and from sounds.

Kontekst

The Irregular Notes is a newsletter sharing the Ralston Bau studio research and
interventions. It is, as the name says, sent out irregularly two to four times per year.

We take our General Data Protection Regulation (GDPR) obligations seriously
and strive to ensure that your personal data is securely held at all times.
We do not use cookies and will never disclose your information to third parties
and use your email address only for sending the Irregular Notes.

powered by TinyLetter